TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen PNÖMATİK

YÜKSEK VERİMLİ TOZ KÖMÜR VE BİOATIK YAKMA SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ başlıklı ve

7100486 numaralı projenizin, 01.10.2010 / 31.12.2011 tarihleri arasındaki faaliyetleri desteklenerek ve

projenin son dönemine ilişkin teknik ve mali değerlendirmeler yapılarak, proje destek süreci 21.05.2012

tarihi itibariyle tamamlanmış ve proje öngörülen hedefler doğrultusunda başarı ile sonuçlanmıştır.

 

Yapılan çalışmalarda yanma verimi %90-95 olarak belirlenmiştir.

 

Bu projemizde bize destek olan Tübitak'a ve Prf.Dr.Mecit Sivrioğlu'na teşekkürlerimizi sunarız.